Místní knihovna Pavlínov


Archiv

 

V regionu Žďár nad Sázavou

 

První oceněnou knihovnou v tomto okrese, která získala titul knihovna Vysočiny 2011“ byla Místní knihovna Jiříkovice, ve které působí jako knihovník již od roku 1960 (neuvěřitelných 51 let) pan Jiří Vališ.Koncem roku 2006 došlo k renovaci budovy patřící obci – tzv. hasičárny a knihovna získala důstojné umístění. Díky dotacím Kraje Vysočina mohla být vybavena novým nábytkem a byl zaveden internet. Veškerý knižní fond je v současnosti zpracován v elektronickém systému REKS. Knihovna je od r. 1993 pobočkou Městské knihovny v Novém Městě na Moravě – ta pro ni nakupuje knihy a časopisy. Pan Vališ využívá ve velké míře výměnné soubory knih z mateřské městské knihovny i z pověřené knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Vlivem rozsáhlé výstavby nových obytných domů a přílivem mladých rodin s dětmi uživatelů knihovny každoročně přibývá.

Pan Jiří Vališ byl vždy jako starousedlík „duší obce“, 10 let psal její kroniku. Jako knihovník i člen společenské komise se zapojil do pořádání oslav -700 let i 725 let založení obce. Svoje znalosti z historie se snaží předávat formou besed, aktivně spolupracuje s nově vzniklým občanským sdružením.

                

Místní knihovna v Pavlínově byla založena v roce 1926. O její chod se během celé existence starali učitelé zdejší školy, v roce 1989 přešla knihovna pod obec a od tohoto roku zastává funkci knihovnice paní Věra Moravová.

Kromě stálého knihovního fondu využívá možnosti zapůjčení výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Tím se podstatně rozšířila výpůjční nabídka čtenářům knihovny. Ani zde se pokrok nezastavil a návštěvníci knihovny mají k dispozici počítač s internetem. Paní knihovnice spolupracuje s místní základní školou a společnou snahou vedou děti k lásce ke knihám.

O práci v knihovně říká: „Miluji knihy a těší mě, že si čtenáři se mnou o nich povídají“.

             

Výsledky činnosti Místní knihovna Poděšín nejsou rovněž zanedbatelné. Pan Jaromír Jágr převzal knihovnu po svém otci v roce 1998. Pan starosta o něm říká – „pan Jágr vede knihovnu s velkým přehledem, za jeho působení byl v knihovně zřízen historický regionální koutek, ve kterém jsou knihy a časopisy z naší obce a okolí. O tyto knihy a časopisy je velký zájem u většiny občanů.“ Knihovník velice úzce spolupracuje s obecním zastupitelstvem, které se mu snaží vyjít ve všem vstříc a velice dobrá je i spolupráce s pověřenou knihovnou ve Žďáře nad Sázavou, zejména v dodávání výměnných souborů knih.

Knihovnu v obci Poděšín navštěvují nejvíce občané v důchodovém věku a školní mládež, ale má i dost čtenářů z řad pracujících občanů.

      
 U příležitosti 10. výročí pořádání Malé knihovnické slavnosti jsme vyhodnotili navíc dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou. Na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven v našem kraji – po zásluze zvítězila

 

v I. kategorii (vlastní webové stránky) Obecní knihovna Bory. Tato knihovna pod vedením manželů Křížových získala již řadu úspěchů: v roce 2004 se stala „Knihovnou Vysočiny“, v roce 2007 pak získala nejvyšší možné uznání v celostátní soutěži „Knihovna roku“. Nyní i ocenění za nejlepší webové stránky, které má z dvojice knihovníků na starosti především paní Blanka Křížová.

http://knihovna.bory.cz/

 

 

V II. kategorii (webové stránky pomocí šablony webu) zvítězila Místní knihovna Hodíškov (mimochodem „Knihovna Vysočiny 2010“). Tuto knihovnu i její webové stránky vede paní Dana Michalová.

http://hodiskov.knihovna.info

Kontakt: 566 544 364  E-mail: obecpavlinov@tiscali.cz