Místní knihovna v Pavlínově


O knihovně

Půjčovní doba
Zimní čas – pondělí
 od 16:00 do 18:00
Letní čas – pondělí od 18:00 do 20:00
Letní prázdniny (červenec a srpen) – pondělí 1x za 14 dní,18:00–20:00

Služby
Roční poplatek za půjčování knih – dospělí 30 Kč, děti a studenti 10 Kč, důchodci 20 Kč
- půjčování knih z vlastního knihovního fondu
- půjčování knih z výměnných souborů žďárské knihovny
- wifi připojení
- donášková služba pro znevýhodněné

Kontakt
Knihovnice – Věra Moravová
mob.: 733 325 502
tel.: 566 544 364 (OÚ)
e-mail: 
obec@pavlinov.cz (OÚ)
Místní knihovna v Pavlínově, Pavlínov 100, 594 01 Pavlínov

Zřizovatel

Obec Pavlínov, Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 2126 knih ve vlastním fondu
- 52 registrovaných čtenářů (z 250 obyvatel obce)

Z historie knihovny

Obecní knihovna v Pavlínově byla založena v roce 1926. V té době měla 7 svazků. O její chod se během celé existence starali učitelé zdejší školy a spadala pod vedení knihovny ve Velkém Meziříčí. Po roce 1989 se knihovna osamostatnila pod vedení Obce Pavlínova. V roce 2002 byla zaregistrována pod Ministerstvo kultury, a tím pokračuje činnost knihovny pod patronací pověřené Knihovny Matěje Sychry ve Žďáře nad Sázavou.  Ze Žďárské knihovny jsou poskytovány výměnným fondem knižní soubory. Tím se podstatně rozšířila výpůjční nabídka čtenářům naší knihovny. S pomocí žďárské knihovny jsme získali dotace ke zřízení internetu, který je k dispozici veřejnosti.


Malá knihovnická slavnost 2011 – ocenění
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala již desátým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven. Knihovny jsou nejen výpůjčními místy, ale stávají se i komunitními centry obcí. Za celoživotní práci byla oceněna i Místní knihovna v Pavlínově. Byla založena v roce 1926. O její chod se během celé existence starali učitelé zdejší školy, v roce 1989 přešla knihovna pod obec a od tohoto roku zastává funkci knihovnice paní Věra Moravcová.
Kromě stálého knihovního fondu využívá knihovna možnosti zapůjčení výměnných souborů z Knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Tím se podstatně rozšířila výpůjční nabídka čtenářům knihovny. Ani zde se pokrok nezastavil a návštěvníci knihovny mají k dispozici počítač s internetem. Paní knihovnice spolupracuje s místní základní školou a společnou snahou vedou děti k lásce ke knihám. O práci v knihovně říká: „Miluji knihy a těší mě, že si čtenáři se mnou o nich povídají“.

Kontakt: 566 544 364  E-mail: obec@pavlinov.cz